توصیه های لازم برای سفرهای نوروزی به خارج از کشور

قبل از سفرهای نوروزی به خارج از کشور باید به موارد ذیل توجه داشت:

پیش از سفر به خارج از کشور بررسی نمایید که ایا  گذرنامه اعتبار دارد.

هشدارهای پزشکی را باید جدی بگیرید.

امنیت کشور  مقصد را چک نمایید.

قوانین و مقررات دولت مقصد در مدت اقامت رعایت کنید.

از حمل مواد مخدر و مواد مترقه و سلاح سرد و گرم جدا خود داری کنید.

چک کردن ارز کشور مقصد که در هنگام خرید وسایل دچار مشکل نشوید.

رعایت قوانین و مقررات گمرکی و نیز مقررات مربوطه به انتقال پول نقد (اعلام ارز همراه و همراه نداشتن ‏بیش از ده هزار دلار یا معادل آن) داشته باشید.

به افراد ناشناس اعتماد نکنید.

به محدودیت حمل طلا در سفر به خارج از کشور خصوصا سفر به هندوستان توجه داشته باشید.

توجه به مدت زمان ویزای سفر و یا مدت زمان مجاز سفر.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه