توقیف یک شبکه تلویزیونی در ترکیه

پخش برنامه های ماهواره ای و کابلی یک شبکه تلویزیونی ترکیه موسوم به IMC TV متوقف شد.

ایوب بورک مدیر برنامه های این شبکه تلویزیونی به خبرگزاری آلمان گفت که برنامه های این شبکه از این پس نه از طریق تلویزیون بلکه تنها به صورت اینترنتی و در شبکه مجازی قابل مشاهده خواهد بود.