تولید دارو و تجهیزات پزشکی در ترکیه

ترکیه درصدد خودکفایی در تولید داروها و تجهیزات پزشکی می باشد. معاون رئیس جمهور ترکیه از عزم دولت برای خودکفایی در ساخت و تولید داروها و تجهیزات پزشکی خبر داد.

معاون رئیس جمهور ترکیه در دفتر حزب عدالت و توسعه در شهر یوزگات Yüzgat اظهار داشت: به ترکیه‌ای تبدیل خواهیم شد که داروها، واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی خودش را مستقلا تولید کند. وی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات دولت در بخش‌های صنایع دفاعی، حمل و نقل، آموزش و بهداشت افزود: در بخش صنایع دفاعی بسیار پیشرفت کرده ایم و به آن ادامه می دهیم. با سلاح‌های ساخت خود در حال مبارزه با تروریسم هستیم.

معاون رئیس جمهور ترکیه با بیان این مطلب که کشورش در بخش بهداشت و سلامت نیز به دنبال این موفقیت است تاکید کرد: می‌خواهیم در تولید داروها، واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی خودکفا شویم.