جشنواره بین‌المللی معماری و فیلم شهری استانبول

جشنواره معماری و فیلم شهری استانبول از سوی انجمن معماران ترکیه سازمان‌دهی می‌شود

و از سال ‏‏۲۰۰۷ تاکنون به فعالیتش ادامه داده است. این جشنواره با هدف تاکید کردن بر اهمیت توسعه فرهنگی و ‏معماری و اهمیت حفظ بناهای تاریخی و بهبود روش‌های زندگی فعالیت می‌کند. بدین منظور دست‌اندرکاران ‏جشنواره در هر دوره از کارشناسان فن و علاقه‌مندان به معماری دعوت به عمل می‌آورند. رویداد موردبحث از ‏آن دسته از آثار سینمایی که بر اهمیت مسایل تاریخی و فرهنگی متمرکز می‌شوند حمایت مالی می‌کند و ‏این آثار را برای مخاطبان پرشمارش به نمایش درمی‌آورد. همچنین دست‌اندرکاران جشنواره، مکانی را فراهم ‏می‌کنند تا کارگردانانی که آثارشان به نمایش در آمده است، با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کنند. این رویداد ‏همه‌ساله با هدف مهم جلوه دادن روز جهانی معماری که نخستین دوشنبه ماه اکتبر بدان اختصاص یافته ‏است، برگزار می‌شود.‏

مجله مرمر,برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه