جشنواره عتیقه در بیگ اوغلوی استانبول

جشنواره عتیقه در بیگ اوغلوی استانبول که از سوی شهرداری بیگ اوغلو

ترتیب داده میشود امسال برای سومین بار و با شرکت ۵۴ بهترین عتیقه فروش از استانبول و کل ترکیه و با بیش از هزاران اثر عتیقه، برگزار میگردد. جشنواره عتیقه در بیگ اوغلوی استانبول که از سوی شهرداری بیگ اوغلو ترتیب داده میشود امسال برای سومین بار و با شرکت ۵۴ بهترین عتیقه فروش از استانبول و کل ترکیه و با بیش از هزاران اثر عتیقه، برگزار میگردد.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه