جمهوری آذربایجان و جشن نوروز

جشن نوروز شش روز در جمهوری آذربایجان تعطیل میشود.

آداب جشن نوروز  در میان ترکهای آذربایجان

ترکهای آذربایجان رسم و رسوم زیبای نوروز رو به خوبی را به خوبی ایفا میکننند و به استقبال از جشن نوروز در جمهوری آذربایجان مراسم های ویژه برگذار میکنند.

مراسم نوروز

 مراسم نوروز در جمهوری آذربایجان با بر افروختن آتش توسط رئیس جمهور این کشور رسما آغاز شد. مراسم نوروز به عنوان یکی از مهمترین جشن‌های جهان ترک، در جمهوری آذربایجان میگردد که با روشن کردن آتش نوروز توسط رئیس جمهور این کشور در جوار بنای قلعه دختر در شهر قدیمی باکو، آغاز شد. در این مراسم که با دعای نمادین دده‌ قورقود آغاز شد، سربازانی با لباس‌های باستانی به رئیس جمهور آذربایجان ادای احترام کردند. الهام علی‌اف در این مراسم با اشاره به اینکه مردم آذربایجان مراسم نوروز را بیش از هر مراسم دیگری دوست دارند، گفت: “ارزش‌های ملی و معنوی اساس آذربایجان نوین را شکل می‌دهد. لازم است که نسل جوان هم اهمیت این همبستگی ملی را بداند”.گفتنی است از آغاز عید نوروز تا ۲۶ مارس در جمهوری آذربایجان تعطیل رسمی است.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه