جودوکاران ملی پوش ایران در ترکیه

جودوکاران ایرانی پس از حضور  در رقابتهای بین المللی گرجستان وارد مسابقات آنتالیا خواهند شد.

اسامی جودوکاران ایرانی شرکت کننده به شرح ذیل میباشد:

در وزن ۶۰ کیلوگرم : ناصر ناصری پور – احسان بهرامیان
در وزن ۶۶ کیلوگرم : محمد محمدی بریمانلو – قاسم نوری زاده
در وزن ۷۳ کیلوگرم : وحید بنا – امید تزتک
در وزن ۸۱ کیلوگرم : سعید ملائی
در وزن۱۰۰ کیلوگرم : جواد محجوب
در وزن۱۰۰+ کیلوگرم : جعفر پهلوانی

جودوکاران نامبرده در سومین مرحله از رقابتهای گرندپری جودو حضور داشتند. ۳۹ کشور به گرجستان در تفلیس و پس از آن در ترکیه برگزار شد.