حضور گردشگران خارجی به استانبول

در شهرهای توریستی برای جذب توریست، شهرهای ترکیه با هم دیگر رقابت دارند.

استانبول در سال ۲۰۱۴ بعد از حوزه اروپا از شهرهای لندن و پاریس به رتبه سوم رسید. استانبول بزرگ ترین شهر توریستی ترکیه هست که ۱۱ میلیون توریست وارد استانبول شدند. استانبول از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ رشد وسیع گردشگری داشته است. بزرگ ترین سفر به استانبول از طریق هواپیما صورت میگیرد. شرکت های هواپیما و زیاد شدن فرودگاه و سرمایه گذاری خارجی به استانبول و اضافه شدن بانک های اروپایی و امارات متحده عربی  برای جذب توریست برای استانبول کمک کرد. پیش بینی می شود که اگر روند رشد توریست استانبول در سال ۲۰۲۰ این شهر جای پاریس و لندن به عنوان اولین و دومین شهر جذاب برای توریست ها خواهد بود.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه