حضور ۳ دانشگاه ترکیه در بین ۱۰۰ بهترین دانشگاه های جوان دنیا

موسسه درجه بندی دانشگاه های دنیا Quacquarelli Symonds – QS، لیست دانشگاههای برتر دنیا را که سن آنها کمتر از ۵۰ سال است، اعلام کرد.

در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر این لیست، ۳ دانشگاه از ترکیه نیز حضور دارند. بر اساس سیستم رتبه بندی موسسه QS برای دانشگاه هایی با سن کمتر از ۵۰ سال، دانشگاه بیلکنت در رده ۵۱-۶۰، دانشگاه سابانجی در رده ۶۱-۷۰ و دانشگاه کوچ در رده ۷۱-۸۰ قرار گرفتند. دانشگاه تکنولوژی نانیانگ سنگاپور، در این لیست دارای رتبه اول، دانشگاه علم و تکنولوژی هنگ کنگ در رتبه دوم و انیستیتوت علم و تکنولوژی کره جنوبی در رده سوم برترین دانشگاه ها با سن کمتر از پنجاه سال قرار گرفتند.

لیست ۱۰ دانشگاه اول که دارای سن کمتر از ۵۰ سال در دنیا می باشند به شرح ذیل میباشد:

– Nanyang Teknoloji Üniversitesi – Singapur
– Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Hong Kong
– Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü  – Güney Kore
– Hong Kong Şehir Üniversitesi – Hong Kong
– Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Güney Kore
– Hong Kong Politeknik Üniversitesi – Hong Kong
– Bath Üniversitesi – İngiltere
– Maastricht Üniversitesi – Hollanda
– Universidad Autónoma de Madrid – İspanya
– Universitat Autònoma de Barcelona – İspanya

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه