دانشگاه آرتوین چورو Artvin Çoruh university ( شهر آرتوین)

دانشگان آرتوین چورو٬ در سال ۲۰۰۷ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر آرتوین تاسیس شد. زبان تدریس این دانشگاه ترکی بوده و دارای ۵ دانشکده٬ ۲ انیستیتو٬ یک مدرسه عالی و ۵ مدرسه عالی تخصصی میباشد. از مهمترین رشته های تحصیلی این دانشگاه میتوان به مهندسی جنگل٬ ادبیات٬ اقتصاد و اداره٬ علوم اجتماعی٬ علوم فنی و مهندسی اشاره کرد.