دانشگاه آرداهان Ardahan university (شهر آرداهان)

دانشگاه آرداهان در سال ۲۰۰۸ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر آرداهان ترکیه تاسیس شد. زبان تدریس این دانشگاه ترکی بوده و در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ دانشجو مشغول به تحصیل میباشند. این دانشگاه دارای ۴ دانشکده٬ ۲ انیستیتو٬ ۳ مدرسه عالی و ۵ مدرسه عالی تخصصی میباشند. از رشته های مهم آن میتوان به اقتصاد واداره٬ علوم انسانی٬ ادبیات٬ مهندسی و هنرهای زیبا اشاره کرد.