دانشگاه آماسیا Amasya University ( شهر آماسیا)

دانشگاه آماسیا در ابتدا با نام مدرسه عالی آماسیا در سال ۱۹۷۵ تاسیس گردید. در سال ۲۰۰۶ به دانشگاه تبدیل شد و اولین دوره آموزش عالی خود را آغاز کرد. دانشگاه آماسیا دارای ۶ دانشکده٬ ۲ انیستیتو و ۸ مدرسه عالی تخصصی میباشد. از رشته های مهم این دانشگاه میتوان به مهندسی٬ معماری٬ الهیات٬ پزشکی٬ تکنولوژی٬ علوم اجتماعی و مدرسه عالی بهداشت اشاره کرد.