دانشگاه آهی اوران Ahi Evran university

دانشگاه آهی اوران در سال ۲۰۰۶ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر کرشهیر ترکیه تاسیس گردید. دانشگاه آهی اوران درابتدا به عنوان دانشگاه وابسته به دانشگاه قاضی Gazi university فعالیت میکرد٬ اما بعدها از ان جدا شد و به صورت مستقل فعالیت خود را ادامه داد. این دانشگاه در حال حاضر دارای ۷ دانشکده٬ ۳ انیستیتو٬ ۷ مدرسه عالی تخصصی٬ ۴ مدرسه عالی و ۱۱ مرکز تحقیقاتی میباشد. از رشته های مهم این دانشگاه میتوان به رشته ادبیات٬حقوق و علوم سیاسی٬ اقتصاد٬پزشکی٬ تریبت بدنی٬ مهندسی ساختمان٬ مهندسی کشاورزی و هنرهای زیبا اشاره کرد.