دانشگاه آکسارای Aksaray university

دانشگاه آکسارای در سال ۲۰۰۶ به عنوان یک دانشگاه دولتی در شهر آکسارای ترکیه تاسیس شد.

زبان تدریس این دانشگاه ترکی بوده و دارای ۹ دانشکده٬ ۴ مدرسه عالی٬ ۷ مدرسه عالی تخصصی میباشد. در طول چند سال گذشته تعداد دانشجویان حاضر در این دانشگاه از مرز ۱۸هزار نفر گذشته است. از رشته های مهم آن میتوان به مهندسی٬ اقتصاد و اداری٬ علوم اسلامی٬ معماری٬ دامپزشکی٬ توریزم و علوم اجتماعی اشاره کرد.