دانشگاه باتمان Batman university (شهرباتمان)

دانشگاه باتمان در سال ۲۰۰۷ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر باتمان تاسیس گردید. زبان تدریس این دانشگاه ترکی میباشد. دانشگاه باتمان دارای ۶ دانشکده٬ ۲ انیستیتو٬ ۲ مدرسه عالی و ۲ مدرسه عالی تخصصی است. از مهمترین رشته های تحصیلی آن میتوان به ادبیات٬ مهندسی ساختمان و معماری٬ تکنیکهای آموزشی٬ هنرهای زیبا٬ تکنولوژی٬علوم اسلامی و علوم اجتماعی اشاره کرد.