دانشگاه بارتین Bartin University (شهر بارتین)

دانشگاه بارتین در سال ۲۰۰۸ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر بارتین ترکیه تاسیس شد. زبان تدریس این دانشگاه ترکی بوده و دارای ۵ دانشکده٬ ۱ مدرسه عالی و ۲ مدرسه عالی تخصصی میباشد. از رشته های مهم این دانشگاه میتوان به مهندسی کشاورزی٬ مهندسی جنگلات٬ علوم فنی٬ علوم اجتماعی و ادبیات اشاره کرد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه