دانشگاه بوزوک Bozok University (شهر یوزگات)

دانشگاه بوزوک در سال ۲۰۰۶ به عنوان دانشگاهی دولتی در شهر یوزگات ترکیه تاسیس گردید.

زبان تدریس این دانشگاه ترکی بوده و بالغ بر ۱۲۷۰۰ دانشجو مشغول به تحصیل هستند. دانشگاه بوزوک دارای ۹ دانشکده٬ ۳ انیستیتو٬ ۴ مدرسه عالی و ۶ مدرسه عالی تخصصی میباشد. ار رشته های مهم آن میتوان به پزشکی٬ مدریت توریزم٬ الهیات٬ ارتباطات٬ ادبیات٬ اقتصاد و مدیریت٬ علوم اجتماعی٬ علوم فنی و بهداشتی اشاره کرد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه