دانشگاه بین گل BinGöl University (شهر بین گل)

دانشگاه بین گل در سال ۲۰۰۷ به عنوان دانشگاه دولتی٬ در شهر بین گل تاسیس گردید.    

زبان تحصیلی این دانشگاه ترکی است. دانشگاه بین گل دارای ۶ دانشکده٬ ۴ انیستیتو٬ ۳ مدرسه عالی و ۵ مدرسه عالی تخصصی میباشد. از رشته های مهم دانشگاه بین گل میتوان به جغرافیا٬ ادبیات٬ فیزیک٬شیمی٬ ریاضیات٬ جامعه شناسی٬ زبان ترکی٬ اقتصاد و اداری٬ الهیات٬ کشاورزی٬مهندسی ساختمان و معماری٬ علوم اجتماعی و علوم انسانی اشاره کرد.

 

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه