دانشگاه بی بورت Beyburt university (شهر بی بورت)

دانشگاه بی بورت در سال ۲۰۰۸ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر بی بورت تاسیس گردید.

زبان تدریس این دانشگاه ترکی بوده و در حال حاضر در حدود ۶۷۰۰ دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. دانشگاه بی بورت دارای ۴ دانشکده و ۲ مدرسه عالی تخصصی میباشد. از مهمترین رشته های آن میتوان به مهندسی صنعتی٬ مهندسی صنایع غذایی٬ مهندسی ساختمان٬ اداره و مدیریت٬ اقتصاد٬ الهیات و محاسبه مالی اشاره کرد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه