دانشگاه علم و صنعت آدانا

دانشگاه علم و صنعت آدانا٬ در سال ۲۰۱۱ به عنوان یک دانشگاه دولتی در شهر آدانا تاسیس گردید. زبان تدریس در این دانشگاه ترکی و انگلیسی است و دارای ۹ دانشکده٬ یک مدرسه عالی زبان خارجی و ۲ انیستیتو (علوم اجتماعی و علوم فنی) میباشد. از رشته های تحصیلی این دانشگاه میتوان به مهندسی ساختمان٬معماری٬هنرهای زیبا٬ علوم دریانوردی٬ علوم هوایی٬ حقوق و علوم سیاسی٬ اقتصاد و توریزم اشاره کرد.