دانشگاه کاراتکین Karatekin university (شهر چانکری)

دانشگاه کاراتیکن٬ در سال ۲۰۰۷ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر چانکری ترکیه تاسیس شد.

زبان تدریس این دانشگاه ترکی بوده و دارای ۶ دانشکده٬ ۴ انیستیتو٬ ۲ مدرسه عالی و ۴ مدرسه عالی تخصصی میباشد. از رشته های مهم آن میتوان به ادبیات٬ علوم فنی٬ اقتصاد و اداره٬ مهندسی جنگلات٬ مهندسی شیمی٬ ساختمان و معماری اشاره کرد.

 

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه