دفتر رابط شرکتها در ترکیه چیست؟

دفتر رابط چیست؟

یک دفتر رابط می تواند با مجوز دفتر سرمایه گذاری خارجی در وزارت اقتصاد ترکیه تاسیس شود. این دفتر مجاز به کسب و کار و انعقاد قرارداد های تجاری نیست. دفتر رابط نمی تواند فاکتور یا پروفرما  صادر کند و کلیه هزینه های آن، از جمله حقوق کارکنان نیز باید از جانب شرکت مادر در خارج  از کشور  تامین گردد. این دفاتر به طور معمول از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق کارکنان  معاف  هستند. این دفاتر برای ۳ سال مجوز فعالیت می گیرند که قابل تمدید است.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه