دومین المپیاد علوم “جهان ترک”

فعالیت دومین المپیاد علوم در بین کشورهای “ترک” از ۲۴ دسامبر ۲۰۱۵ در شهر اسکیشهر ترکیه شروع خواهد شد.

دومین المپیاد علوم “جهان ترک” توسط وزارت آموزش و پرورش ترکیه با همکاری اداره هماهنگی امور “جهان ترک” و استانداری اسکیشهیر در تاریخ ۲۴-۲۵ دسامبر ۲۰۱۵ برگزار میشود.

بر اساس گفته های استاندار اسکشهیر هدف اساسی از برگزاری این المپیاد، ارائه جدیدترین و آخرین پیشرفت های تکنولوژی در بین کشورهای “جهان ترک” و بحث و تبادله نظر بین اشتراک کنندگان میباشد. در این المپیاد ۱۰۰ اثر علمی به نمایش گذاشته خواهد شد و برای اثرات علمی برتر جوایز متعددی داده میشود. دست اندرکاران این پروژه (المپیاد علوم) امیدوارند با برگزاری مناسب آن، شرائط را برای ادامه این المپیاد در سالهای بعد محیا کنند. آخرین تاریخ برای ثبت اثر علمی توسط اشتراک کنندگان ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ میباشد.

aslami

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه