دومین فریبوت Fribot بزرگ در وان ترکیه

فریبوت ( ادریس ای بیتلیسی Idris-i Bitlisi ) به عنوان دومین فریبوت Fribot بزرگ ترکیه Türkiye،

برای تسریع حمل و نقل واگن، بار و مسافر بین (وان – تاتوان، Van – Tatvan) در دریاچه وان Van Gölü فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد.

ساخت این فریبوت Feribot که دارای ۱۳۶.۶ متر طول و ۲۴ متر عرض است و ظرفیت حمل ۵۰ واگن را دارا است. این کشتی دارای هفت طبقه بوده و ظرفیت حمل ۴ هزار تن بار و ۳۵۰ مسافر را دارد.

اولین فریبوت بزرگ ترکیه با نام (سلطان آلپ‌ارسلان Sultan Alparslan) در سال ۲۰۱۵ برای تسریع حمل و نقل کالا و مسافر بین دو سوی دریاچه وان Van فعالیت خود را آغاز کرده بود.

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

فریبوت Fribot

ترکیه Türkiye

دریاچه وان Van Gölü

سلطان آلپ‌ارسلان Sultan Alparslan

دریاچه وان Van