دیوید بوئی در گذشت

این خواننده افسانه ای در سن ۶۹ سالگی بدرود حیات گفت

دیوید بوئی خواننده افسانوی موسیقی راک که در سن ۶۹ سالگی بدرود حیات گفت، برای ترکها آهنگی ساخته است. بوئی که در سالهای ۷۰ برای مدتی در آلمان زندگی کرد، برای کارگران ترک شاغل در این کشور که با آنها آشنا شده بود، ترانه ای بنام ” زنده باد ” نوشته است. قسمتی از اشعار این ترانه که بوئی در سال ۱۹۷۹ به قلم گرفته و به کارگران ترک تقدیم کرده از این قرار است: از روستایی آمدیم، برای زندگی در این شهر، با غرور و آرزوهای بزرگ در این راه قدم نهادیم، در جهانی که صداهایمان در آن منعکس شده است.