راز مهرهای ۸ هزار ساله مقبره دوموز تپه

کاوش باستان شناسی در ترکیه

در کاوش های باستان شناسی در مقبره دوموزتپه در ترکیه مهر فرمانروایی سفالی که احتمال می رودمتعلق به ۸ هزار سال پیش باشد کشف شد. در کاوشهای باستان شناسی که از سال ۲۰۱۳ زیر نظر دکتر خلیل تکین استاد باستان شناسی در دانشگاه حاجت تپه آنکارا در مقبره دوموزتپه در قهرمان ماراش در ترکیه ادامه دارد مهرهای فرمانروایی که تخمین زده می شود ۸ هزار سال پیش از سفال ساخته شده باشد کشف شد. در این کاوش ها ظرف هایی با نشانه هایی شبیه آنچه امروز درخت کیریسمس نام دارد و نیز سوزن هایی که در دباغی پوست استفاده می شد کشف گردیده است. دکتر تکین با اشاره به اینکه در کاوش های گروه های خارجی در این مقبره در سالهای قبل نیز مهر های مشابهی کشف شده بود درخصوص این آثار اظهار داشت: فرضیه های مختلفی از کارکرد مهر در آن دوران وجود دارد ولی ظاهرا مفهوم مالکیت در آنها وجود دارد. نشانه های روی مهرها بیشتر از آنکه نماد مالکیت شخصی باشد بر مالکیت جمعی اشاره می کند. استاد باستان شناسی دانشگاه حاجت تپه افزود: اشکال هندسی در باستان شناسی نشان از مالکیت عمومی دارد و این نشانه های هندسی در مهرهای کشف شده وجود دارد.دکتر تکین با تصریح بر اینکه یافته ای باستان شناسی در مقبره دوموزتپه نشان از رهبر یک خانواده بزرگ به ما می دهد گفت: این شخصی است که همه به او احترام می گذارند. این مهرها مربوط به یک شخص نیستند بلکه مربوط به یک جمع و مورد استفاده در موضوعات اجتماعی است. اگر این مهرها مربوط به یک نفر باشد باید بر روی آن نشانه ای ویژه ای باشد.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه