رزيدنت بومونتى مدرن BOMONTI MODERN

رزيدنت بومونتى مدرن BOMONTI MODERN

١٥ طبقه فقط ٩٨ دايره و هر روز طراحى. طراحى ديناميك و هوشمندانه مناسب اين ساختمان بوده و در اين حال رنگ و لعابى به محله داده است. واحد هاى Bomonti از ٦٦ متر يك خواب يك سالن و تا ٢١٠ متر دو خواب يك سالن بهفروش مى رسد. تمامى لوازم استفاده شده در ساختمان از كيفيت خوبى برخوردار بوده و از استاندارد هاى بالايى در ساخت بنا استفاده شده. امكانات اين رزيدنت (رزروشن و دربان ، ٢٤ ساعت نگهبان ، سيستم تصويرى مهمان ، ٤طبقه پاركينگ ، خدمات ساختمانى، دوربين مدار طبسته در تمامى ساختمان بويژه طبقات ،طراحى فضاى سبز و همچنين كمترين شارج ماهانه ) از خدمات بومونتى پلاز مى باشد. اين پروژه در مركز شهر استانبول تركيه و نزديك به تمامى امكانات شهرى واقع در منطقه شيشلى.