روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر در اول ماه مه مقارن با یازدهم اردیبهشت یادمان مبارزه کارگران شیکاگو در ماه مه سال ۱۸۸۶ می باشد.

کارگران کارخانه‌ها و کارگاههای کوچک در شیکاگوی آمریکا از روز اول ماه مه (۱ May) سال ۱۸۸۶ خواستار تعدیل شرایط کار و خواهان کاهش ساعات کار از ۱۰ به ۸ ساعت بودند، اما در چهارمین روز این اعتراض ها پلیس آنها را سرکوب کرد و چندین نفر جان خود را از دست دادند.

بعد از واقعه شهر شیکاگو روز جهانی کارگر ۱ مه (۱ May) مقارن با ۱۱ اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر در تمام کشور ها اعلام شد، روز همبستگی با کارگران و زحمتکشان با مراسم ها و برنامه های مختلفی در کشورهایی مانند: ایران، ترکیه، خاورمیانه، کشورهای آسیایی و اروپایی گرامی داشته می شود.

کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی، کنفدراسیون سندیکاهای کارگران دولتی، انجمن پزشکان ترکیه، اتحادیه اتاق های مهندسین معمار ترکیه و نیز ارگانهای کارگری برخی از نهادهای مدنی و احزاب با تجمع در محله های استانبول این روز را گرامی خواهند داشت.

روز کارگر در تقویم تمام کشور ها به عنوان تعطیل رسمی می باشد و اگر کارگری در این روز مشغول به کار باشد برای او اضافه کار تعلق می گیرد. 

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

روز جهانی کارگر

یادمان مبارزه کارگران شیکاگو در ماه مه سال ۱۸۸۶

کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی

انجمن پزشکان ترکیه