رکورد توریست پذیری در ترکیه

در دو ماه اول سال ۲۰۱۸ کشور ترکیه میزبان سه میلیون توریست بوده است.

این آمار  توسظ وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اعلام گردید. طبق آمار اعلام شده  از سوی این مرکز در مقایسه با سال گذشته و دوره مشابه خود در حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است. از میان توریست های ترکیه حدود  ۱۱٫۷۳  آنها را ایرانیان تشکیل دادند. که بر حسب آمار مرکز گردشگری در این دوره  ترکیه از ۳۵۰ هزار و ۴۲۱ گردشگر ایرانی میزبانی کرده است. کشور گرجستان با ۱۰٫۲۹ درصد افزایش در رده دوم، بلغارستان با ۷٫۴ درصد افزایش در جایگاه سوم، آلمان با ۶٫۸ درصد افزایش در رده چهارم و فدراسیون روسیه با ۴٫۴۹ درصد افزایش در رده پنجم قرار دارد. توریست ها در دوماهه اول سال ۲۰۱۸ میزبان ۳۰۷ هزار و ۴۴۷ توریست از گرجستان، ۲۳۱ هزار و ۳۷۴ توریست از بلغارستان، ۱۹۶ هزار و ۶۰۴ توریست از آلمان و ۱۳۴ هزار و ۲۱۱ توریست از روسیه بوده است.

Tourist Records in Turkey

توریست های ترکیه

سفر به ترکیه

تورهای ترکیه

رکورد توریست پذیری در ترکیه

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه