سخاوتمندی ترکیه در مقابل پناهجویان

تا کنون بر تمامی دنیا پناهجو پذیر بودن و حمایت ترکیه از پناهجویان تمام ملیت ها اشکار بوده است.

ترکیه کشوریست که بیشترین مهاجر را در خود جای داده است. که توسط جامعه بین المللی لقب سخاوتمند بینظیر را دریافت کرده است که به جهت حمایتش از پناهجویان مورد تقدیر کلیه کشورها قرار گرفته است. در «سند همکاری با ترکیه» که پس از کنفرانس بروکسل تحت عنوان «حمایت از آینده سوریه و منطقه» در پایتخت بلژیک تحت نظارت اتحادیه اروپا و سازمان ملل منتشر شد، سیاست‌های ترکیه که از بیشترین پناهجو در خاک خود میزبانی می کند، توسط جامعه بین‌الملل “سخاوت بی‌نظیر” توصیف شد.

در این سند که پس از نشست دو روزه با حضور نمایندگانی از ۸۵ کشور و نمایندگان سازمان ها و نهادهای مختلف منتشر شد، آمده است: “از آغاز بحران سوریه دولت و مردم ترکیه در خصوص حمایت از پناهجویان سخاوت بی‌نظیر نشان داده‌اند. ترکیه همچنین برای استفاده پناهجویان از خدمات بهداشتی، آموزش ، استخدام و خدمات اجتماعی نیز تلاش کرد”.

در نشست دو روزه در خصوص بحران سوریه نمایندگان ۸۵ کشور شرکت داشتند. در این سند همچنین با اشاره شد به اینکه ترکیه ۳٫۵ میلیون پناهجو  در خود جای داده که نیمی از آنها کودک هستند، و جا دارد که همه کشورها از مردم و دولت ترکیه حمایت نمایند.

 

 

مجله مرمر، کاملترین مرجع اطلاع رسانی ایرانیان در ترکیه

ترکیه کشور پناهجو پذیر

سیاست‌های ترکیه

بحران سوریه

حمایت از مردم سوریه