سفر از آلمان به ازمیر با دوچرخه

یک شهروند ترک به منظور حمایت از دموکراسی و محکوم کردن کودتای نافرجام ترکیه

و همچنین حملات انتحاری در ترکیه ، از آلمان به ازمیر با دوچرخه سفر کرده است. این دوچرخه سوار که به نام مصطفی چاکماک شناخته میشود در میدان برج ساعت میدان ازمیر با خبرنگاران مصاحبه کرد و در این مصاحبه بیان کرد که برای حمایت از دموکراسی ترکیه و همچنین دیدو بازدید با اقوامش از آلمان با دوچرخه آمده است. او ادامه داد که با خود پرچم ترکیه را آورده است و میخواهد به رجب طیب اردوغان تقدیم کند.