سومین برنامه بین المللی آموزش رسانه ای در آنتالیا

سومین برنامه بین المللی آموز رسانه ای Uluslararası medya eğitim programı در تاریخ ۷ الی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵

با اشتراک ۱۱۵ نفر از مسئولین رسانه ها از ۴۷ کشوردنیا به شمول آسیا، آفریقا، خاورمیانه و منطقه بالکان در شهر آنتالیا برگزار خواهد شد. این برنامه از طرف رادیو تلویزیون ترکیه TRT برگزار میشود و در آن تجربه ی ۵۱ ساله این تلویزیون در بخشهای تکنولوژی، رسانه ای، رادیو، تلویزیون، خبر و …. برای اشتراک کنندگان ارائه خواهد گردید. همچنین موضوعاتی مانند ” پخش تلویزیونی، اخبار و آموزش، رادیو و تلویزیون، رسانه های جدید و فن آوری اطلاعات بایگانی” مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. در این برنامه رسانه های پیشرو در سطح جهان تجربیات خود را درباره نوآوری در رسانه ها ارائه میکنند و در پایان به اشتراک کنندگان مدرک داده میشود.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه