سیرک ترکیه Türkiye Sirki

اجرای سیرک در ازمیر ترکیه برای علاقمندان به حرکات دیدنی، اکرباتیک، سرگرمی و هیجان برای کودکان، جوانان و بزرگسالان برنامه برگزار خواهد شد.در این سیرک از حیوانات استفاده نمی کنند.

تاریخ برگزاری : ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ ژانویه  ۲۰۱۶

۱۷ –  ۱۶ – ۱۵ January – 17 – 16 – 15 Ocak

زمان برگزاری : ساعت ۱۹:۳۰

تاریخ برگزاری : ۱۶ ژانویه  ۲۰۱۶

۱۶ January – 16 Ocak

زمان برگزاری : ساعت ۱۳:۰۰ –  ساعت ۱۶:۰۰  –  ساعت ۱۹:۳۰


تاریخ برگزاری : ۱۷ ژانویه  ۲۰۱۶
۱۷ January – 17 Ocak

زمان برگزاری : ساعت ۱۳:۰۰ –  ساعت ۱۶:۰۰  –  ساعت ۱۹:۳۰
محل برگزاری : ترکیه، ازمیر

Torbalı Kipa Otoparkı – TORBALI / İzmir