شرایط امتحانات ورود به دانشگاه برای دانشجویان خارجی در مقطع لیسانس

برای شروع به تحصیل دانشجویان خارجی در تركیه امتحان ویژه ای تحت عنوان YÖS برگزار می گردد. كه این امتحان هر ساله توسط مركز ÖSYM در تاریخهای معینی برگزار می شود.شرایط و مقررات برای شركت كنندگان خارجی هر ساله توسط ÖSYM در دفترچه ویژه ای به چاپ می رسد. كه در این جا بخشی آنها آورده شده است. لازم به ذكر است كه حق ثبت نام برای پذیرفته شدگان تنها برای آن سال می باشد و این حق برای سالهای بعدی محفوظ نمی باشد. هرگونه مكاتبه مابین ÖSYM و شركت كنندگان به زبان تركی با خط لاتین ویا انگلیسی می باشد. در اثنای مكاتبه هرگونه تاخیر ناشی از سیستم پستی ویا مفقود شدن آنها، ÖSYM مسولیت ندارد. كسانی كه برگه های ورود به امتحان یا نتایج امتحان را مفقود نموده اند می توانند به ÖSYM مراجعه نمایند.اصلاح و تغییر در مدارك و فرمهای ارسالی امكان پذیر نمی باشد و اگر مدارك به دفعات ارسال شود آخرین مدرك ارسالی مبنا قرار خواهد گرفت. ÖSYM با مسایلی از قبیل خوابگاه، بورس و اقامت دانشجویان ارتباطی ندارد.

نحوه ثبت نام:

اسناد مورد نیاز : ۲قطعه عكس از روبرو و واضح و بدون عینك رنگی، کپی پاسپورت، واریز مبلغ امتحان به حساب ÖSYM .

زمان ثبت نام از اوایل ژانویه شروع می شود و امتحان نیز معمولا در روز یكشنبه در ماه آوریل ( فروردین اردیبهشت) برگزار می گردد.

امتحان در دو بخش برگزار می شود بخش اول كه سعی می شود دانش و تواناییهای دانشجویان بررسی شود تكیه كمی بر زبان داشته و سعی می شود با توضیحات به زبانهای تركی و انگلیسی مشكل زبان برطرف شود اخذ حداقل ۴۰ نمره از ۱۰۰ برای قبولی الزامی است. بخش دوم شامل دانش زبان تركی است كه هیچ تاثیری بر نتیجه امتحان نداشته و میزان آشنایی داوطلبین به این زبان مورد بررسی قرار می گیرد و اگر پذیرفته شدگان در دانشگاههایی كه به زبان تركی تدریس می شوند این نمرات پس از ثبت نام برای دوزه زبان تركی موثر می باشد .

امتحان به صورت تستی و ۵ گزینه ای می باشد. به ازای هر ۴ پاسخ اشتباه یك پاسخ صحیح حذف می شود. هر ساله سهمیه دانشجویان خارجی برای دانشگاههای تركیه مشخص می شود و این سهمیه نمی تواند بیش از ۱۰% دانشجویان آن دانشگاه باشد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه