شروع بیست و سومین کنگره بین المللی انرژی در استانبول

بیست و سومین کنگره بین المللی انرژی امروز با حضور وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه

و همچنین معاون نخست وزیر ترکیه و سایر مقامات رسمی داخلی و خارجی فعالیت خود را به صورت رسمی شروع کرد. این کنگره در سالن کنگره های استانبول برگزار میگردد. در این کنگره درباره موضوعات پیرامون انرژی و منابع طبیعی بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. کنگره انرژی تا ۱۳ نوامبر به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.