شروع دومین دور مسابقات والیبال فدراسیون ورزش دانشگاهی ترکیه

دومین دور مسابقات والیبال فدراسیون ورزش دانشگاهی ترکیه با میزبانی

دانشگاه بیلجیک شیخ ادبالی Bileçik Şeyh Edebali و اشتراک هشت تیم آغاز گردید. این مسابقات در تاریخ ۱۵ الی ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵ با اشتراک ۵ تیم دختران و ۳ تیم پسران در سالن ورزشی دانشگاه Bilçek Ebedali برگزار میگردد. فدراسیون ورزش دانشگاهی ترکیه سالانه در ۵۵ رشته مختلف، با عضویت حدود ۳۰هزار دانشجوی ورزشکار فعالیت میکنند. مسئولیت برگزاری تمام مسابقات داخلی در سطح دانشگاههای ترکیه بر عهده این فدراسیون میباشد و با اشتراک ۱۶۰ دانشگاه از ۶۵ استان، یکی از بزرگترین سازمان های ورزشی ترکیه میباشد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه