شهر باستانی پلوتونیوم در دنیزلی ترکیه

مرمت و بازسازی شهر باستانی پلوتونیوم plutonyum موسوم به (دروازه جهنم)

در شهرستان پاموک‌کاله Pamukkale استان دنیزلی Denizli ترکیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد رو به اتمام است و در ماه سپتامبر گشایش خواهد یافت.

مدیر موزه دنیزلی اظهار داشت که برخی معتقدند شهر باستانی هیراپولیس مستقر در ۱۸ کیلومتری شمال استان دنیزلی و در کنار چشمه‌های آب گرم پاموک‌کاله ترکیه که در سال ۱۹۸۸ وارد فهرست میراث جهانی شد به خاطر چشمه های آب گرم حاوی اکسید کلسیم که دارای خاصیت شفابخش هستند، قداست دارد.

شهر باستانی پلوتونیوم موسوم به (دروازه جهنم) در سال ۲۰۱۳ کشف شد، در دوران باستانی مراسم قربانی در این منطقه برگزار می شد، شواهد تاریخی حاکی از آن است که در آن گاو نر قربانی می کردند.

این یک آیین بود و گاوی که به اینجا آورده می شد از گاز  آب خفه شده و می مرد، این مراسم برای نشان دادن قدرت آب این منطقه به مهمانان انجام می گرفت. این کار تا مدتی پس از اینکه مسیحیت رواج یافت، ادامه داشت.

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

شهر باستانی پلوتونیوم plutonyum

دروازه جهنم در ترکیه

استان دنیزلی Denizli ترکیه

شهرستان پاموک‌کاله Pamukkale

شهر باستانی هیراپولیس

فهرست میراث جهانی یونسکو