شهر زیبای Çatalhöyük در ترکیه

چتالژیکی که تقریبا بین ۷۵۰۰ سال قبل از میلاد تا ۵۷۰۰ قبل از میلاد در استپهای شرق کنیا بود،

نخستین حلقهای بود که در قلمرو ترکیه امروز یافت شد و در واقع یکی از قدیمیترین نقاط زندگی شیروانی است جهان.

اولین کشور بزرگ که قدرت را در آناتولی مرکزی به دست آورد، پادشاهی Hittites بود، یک ملت تبار هند باستان و معاصر (و اغلب در جنگ) با فرعون مصر. هیتها اکثر آناتولی مرکزی و همچنین بخش های بزرگی از مناطق همسایه را، تا آنجا که به عنوان سوریه به سر می برد، اشغال کردند.

بعدها در قرن دهم پیش از میلاد، فریگایی ها از شمال غربی، به احتمال زیاد از تراکیه در شبه جزیره جنوب باختری وارد شدند، که در غرب غربی منطقه قرار داشتند. فریگایان در معرض کوه های مقدس برای الهه مادر خود، Cybele، معابد باز فضای باز را به نمایش گذاشتند.

در نتیجه لیدیانی ها از غرب و ایرانیان از شرق وارد شدند، سپس منطقه توسط ارتش اسکندر در مسیر هند به سر می برد، که گره معروف گوردی را در گوردون قطع می کند، که اکنون ویرانه های آن ۶۰ کیلومتری غرب آنکارا است. نزدیک پلیتلی.

سپس سلت ها در ۲۷۸ سال قبل از میلاد، که در آن زمان از سراسر جزایر بریتانیا به منطقه آناتولی مرکزی اشغال شده بودند، پادشاهی Galatia را در مناطق مرکزی منطقه تاسیس کردند. آنها توسط رومیان شکست خوردند، که این نام را حفظ کرده و منطقه را به عنوان استان گالاتا اداره می کردند.

پس از سقوط سلطان، دولت منطقه ای به تعدادی از امیرکیه های کوچک تر رسیده است، که از آن یک بیگانه، عثمانی ها، یکی دیگر را به یکی دیگر برداشت. در طول دوره امپراتوری عثمانی که بیشتر خود را در منطقه مرمره و بالکان قرار می داد، این منطقه به عنوان یک حوضه آبریز دیده می شود که ممکن است عدم وجود بناهای بزرگ عثمانی در منطقه را تشریح کند که تنها در اواخر دهه ۱۹ قرن با ورود راه آهن برلین-بغداد، یکی از پروژه های بلندپروازانه عصر استعمار است.

مجله مرمر Marmar magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

پادشاهی Hittites

Cybele

Galatia