ضیافت سحری، همسر رئیس جمهور ترکیه 

امینه اردوعان، همسر رئیس جمهور ترکیه در یک پیام توییتری از دانشجویان برای ضیافت سحری در کاخ ریاست جمهوری

 دعوت کرد و دانشجویانی که به دعوت وی در توییتر پاسخ دادند، در کاخ ریاست جمهوری حضور یافتند و سحری صرف کرد. امینه اردوعان در توئیتر گفت: هفته گذشته آقای رجب طیب اردوعان مهمان دانشجویان در خوابگاه شد. ما هم در کاخ ریاست جمهوری با جوانان صرف سحری خواهیم کرد.

مجله مرمر marmar magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

امینه اردوعان

همسر رئیس جمهور ترکیه

ضیافت سحری در کاخ ریاست جمهوری

آقای رجب طیب اردوعان