غرق شدن کشتی تفریحی در آنتالیا

استاندار آنتالیا در خبرنامه ای که منتشر کرده است اعلام کرده یک کشتی تفریحی

در دریای یات لیمان دچار صانحه شده و غرق شده است. نام این کشتی کورت-جیهان بوده و علت غرق شدن آن باد و طوفان شدید همراه با باران اعلام شده است. طبق اخبار مواصله از آنالیا٬ ۷۳ نفر در این کشتی تفریحی حضور داشته اند که با حضور به موقع تیم غریق نجات و گارد ساحلی تمامی آنها نجات یافته اند اما قایق تفریحی به صورت کامل غرق شده است.