فاتح تریم سرمربی تیم ملی ترکیه پردرآمدترین در دنیا

بعد از مشکلاتی که برای سرمربی تیم ملی انگلیس بوجود آمد و باعث شد.

او از سمتش استعفا کند، فاتح تریم توانست جای او را به عنوان پردرآمدترین سرمربی در سطح ملی بگیرد. در حال حاضر فاتح تریم با حقوق سالانه ۲٫۵ میلیون استرلینگ در رده اول و مربی برزیل با ۲٫۱۵ میلیون استرلینگ و یوآخیم لو  با ۲٫۰۱ میلیون استرلینگ در رده های دوم و سوم قرار دارند. قابل ذکر است که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران با حقوق سالیانه ۱٫۶۲ میلیون استرلینگ در رده پنجم پردرآمدترین مربیان سطح ملی قرار دارد.