فروش بی سابقه پرچم در ترکیه

بعد از کودتای نافرجام در ۱۵ جولای امسال؛ به صورت مجموعی در حدود ۱۰۰ میلیون لیر پرچم به فروش رسیده است.

بر اساس صحبتهای صاحب کارخانه تولید پرچم در آنکارا؛‌این شرکت توانسته کل فروش یک ساله خود را در یک هفته انجام دهد. البته وی اظهار کرد که کاش همچو اتفاقی نمی افتاد که امروز این مسائل هم نبود. اما در مجموع و بعد از کودتا حدود ۲۵ میلیون پرچم در شهرهای مختلف ترکیه به فروش رسیده است که رکوردی بی نظیر در تاریخ ترکیه میباشد.