فروش ۱۰۰ هزارمین اتومبیل برقی شرکت رنو

از فروش اولین اتومبیل برقی شرکت رنو در حدود ۵ سال میگذرد

و در طول این مدت، شرکت فرانسوی رنو توانسته است در حدود ۱۰۰ هزار دستگاه اتومبیل برقی خود را به فروش رسانده و به دست مشتریان برساند. بر اساس اطلاعیه نشر شده توسط شرکت رنو، در نیمسال اول ۲۰۱۶ این شرکت توانسته است با فروش بیش از ۱۵ هزار دستگاه اتومبیل برقی به رکوردی جدید در فروش این اتومبیل دست پیدا کند، همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل فروشات آنها ۳۲ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر از هر ۴ اتومبیل برقی در اروپا یک اتومبیل از شرکت رنو است که بیانگر گسترش و توسعه بالای این اتومبیل و درخواست بالای مشتریان برای این اتومبیل می باشد. این شرکت همچنین بیان میکند که در طول سالهای اخیر میزان متقاضیان اتومبیل های برقی به شدت افزایش یافته و در آینده نزدیک تعداد این اتومبیل ها در سطح دنیا افزایش چشم گیری خواهد داشت.