فعالیت ۲۵۰ شرکت هواپیمایی در فرودگاه سوم استانبول

بعد از تکمیل پروژه ساخت فرودگاه سوم استانبول، قرار است بیش از ۲۰۰ شرکت هواپیمایی

پروازهای خود را از طریق این فرودگاه انجام دهند. مسئولین ساخت این فرودگاه اعلام کرده اند تا سال ۲۰۱۸ کار ساختمانی آن به اتمام رسیده و به بهره برداری خواهد رسید. زیربنای این فرودگاه در حدود ۱٫۳ میلیون متر مربع بوده و ظرفیت سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون مسافر خواهد داشت. طبق صبحتهای مسئولین سازمان هوایی ترکیه با شروع فعالیت این فرودگاه برای حدود ۱۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.