فیلمبرداری فیلم مشترک تی آر تی آغاز شد

عشق، ایثار و دوست داشتن در این فیلم اعماق قلب انسان را به ظاهر می کشد.فیلمبرداری فیلم مشترک سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه تی آر تی بنام ” عشقم در ژرفای چشمان زیبایت حبس شد ” در بلژیک آغاز شد. در این فیلم حکایت یک عشق نافرجام، دست نیافتنی و نه شاید بیهوده یک انسان شیفته عشق، دوست داشتن، ایثار و دلگرفتگی به تصویر کشیده است. فیلم مذکور آتش سوزان عشق را در قلب آدمی شعله ور ساخته و برغم این به  بیچارگی و ناچاری نیز سفره می گشاید. در نقش اول این فیلم احمد یلماز و پسر وی بوراک یلماز هنرنمایی کرده اند.