قیمت اسکوترهای YAMAHA در ترکیه

قیمت اسکوترهای YAMAHA در ترکیه

مدل حجم موتور (سی سی) قیمت (لیر)
YZF-R1 ۱۱۰۰ ۱۱۵۵۹۰
TMAX DX ANS ۵۳۰ ۷۷۱۰۰
XMAX 400/ABS ۴۰۰ ۳۶۰۰۰
XMAX 300 ABS ۳۰۰ ۳۱۲۰۰
XMAX 250/ABS ۲۵۰ ۲۷۵۹۰
NIKKEN ۹۰۰ ۹۰۰۰۰