قیمت تلوزیون فیلیپس Philips در ترکیه

قیمت تلوزیون فیلیپس Philips در ترکیه

مدل اندازه (اینچ) وضوح تصویر قیمت
۳۲PHS4131/12 ۳۲ HD ۱۰۹۹
۲۴PHK4000/12 ۲۴ HD ۶۹۹
۴۹PUS7101/12 ۴۹ UHD-4K ۳۹۹۹
۴۹PUS6101/12 ۴۹ UHD-4K ۲۴۹۹
۴۰PFK4101/12 ۴۰ FULL HD ۱۵۹۹
۴۹PFS5301/12 ۴۹ FULL HD ۲۱۸۹
۵۵PUS6101 ۵۵ UHD-4K ۲۹۹۹
۵۵PUS6501/12 ۵۵ UHD-4K ۴۱۹۸
۵۵PUS6501/12 ۵۵ UHD 4K ۴۱۹۸
۶۵PUS6121/12 ۶۵ UHD 4K ۴۹۹۹
۶۵PUS8901 ۶۵ UHD 4K ۱۷۹۹۹
۶۵PUS7101/12 ۶۵ UHD 4K ۷۴۹۹
۵۵PUS 551 ۵۵ UHD 4K ۴۱۹۹
۷۵PUS7101/12 ۷۵ UHD 4K ۱۴۹۹۹
۴۳PUS6101/12 ۴۳ UHD 4K ۲۳۹۹
۳۲PFS4131 ۳۲ FULL HD ۱۲۹۹

مجله مرمر، MarmarMagazine برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه