قیمت ماشین های هیوندای در ترکیه

قیمت ماشین های هیوندای در ترکیه

مدل اتومبیل

حجم موتور (سی سی)

نوع سوخت

قیمت (لیر)

i10 Jump ۱۰۰۰ بنزین ۶۲،۵۰۰
i10 Jump Auto. ۱۰۰۰ بنزین ۶۷،۵۰۰
i10 Style Auto. ۱۰۰۰ بنزین ۷۰،۰۵۰
i10 Elite Auto. ۱۲۰۰ بنزین ۷۴،۰۰۰

 

 

مدل اتومبیل

حجم موتور (سی سی)

نوع سوخت

قیمت (لیر)

i20 Jump ۱۲۰۰ بنزین ۷۱،۴۰۰
i20 Jump Auto. ۱۴۰۰ بنزین ۷۷،۰۰۰
i20 Style ۱۲۰۰ بنزین ۷۶،۴۰۰
i20 Elite ۱۲۰۰ بنزین ۸۴،۴۰۰
i20 Style Auto. ۱۴۰۰ بنزین ۸۴،۷۵۰
i20 Elite ۱۴۰۰ دیزل ۹۱،۵۰۰