قیمت ماشین های JAGUAR در ترکیه

قیمت ماشین های JAGUAR در ترکیه

مدل حجم موتور (سی سی) قدرت موتور (اسب بخار) نوع سوخت نوع جعبه دنده قیمت
XE  PURE ۱۹۹۹ ۱۸۰ دیزل اتوماتیک ۲۵۰،۸۱۳
XE PURE PLUS ۱۹۹۹ ۱۸۰ دیزل اتوماتیک ۲۵۸,۱۶۶
XE PRESTIGE PLUS ۱۹۹۹ ۱۸۰ دیزل اتوماتیک ۳۰۸,۵۲۰
R-SPORT PLUS ۱۹۹۹ ۱۸۰ دیزل اتوماتیک ۳۱۸,۲۶۱
PORTFOLIO PLUS ۱۹۹۹ ۱۸۰ دیزل اتوماتیک ۳۳۰,۴۳۸
XE S ۲۹۹۵ ۳۴۰ بنزین اتوماتیک ۵۱۶،۷۹۶
XF PURE ۱۹۹۹ ۱۸۰ دیزل اتوماتیک ۳۴۶,۰۲۴
XF PORTFOLIO PLUS ۱۹۹۹ ۱۸۰ دیزل اتوماتیک ۴۳۹,۵۴۳
XF AWD R-SPORT PLUS ۳۰۰۰ ۳۴۰ بنزین اتوماتیک ۶۸۲,۶۳۳
XJ LUXURY ۱۹۹۹ ۲۴۰ بنزین اتوماتیک ۶۱۸,۷۸۷
XJ LWB PORTFOLIO ۲۹۹۳ ۳۰۰ دیزل اتوماتیک ۹۶۰,۰۳۵
F-PACE AWD PURE ۱۹۹۹ ۱۸۰ دیزل اتوماتیک ۳۷۲,۳۲۶
F-PACE AWD FIRST EDITION ۲۹۹۳ ۳۰۰ دیزل اتوماتیک ۷۵۸,۰۱۴
F-TYPE S COUPE ۳۰۰۰ ۳۸۰ بنزین اتوماتیک ۸۸۷,۶۶۹
F-TYPR R COUPE AWD ۵۰۰۰ ۵۵۰ بنزین اتوماتیک ۱,۱۹۷,۹۷۶