قیمت ماشین های SUV مرسدس بنز

قیمت ماشین های SUV مرسدس بنز

قیمت  انواع  مرسدس بنز SUV

مدل

حجم موتور (سی سی)

قدرت موتور

نوع سوخت

نوع جعبه دنده

قیمت

GLS 350 D 4MATIC ۲۹۸۷ ۲۵۸ دیزل ۹G-TRONIC ۸۶۳,۷۰۰
GLS 500 4MATIC ۴۶۶۳ ۴۵۵ بنرین ۹G-TRONIC ۹۹۹,۸۰۰
AMG GLS 63 ۵۴۶۱ ۵۸۵ بنزین AMG SPEEDSHIFT PLUS ۱,۱۶۹,۳۰۰
GLE 250 D 4MATIC ۲۱۴۳ ۲۰۴ دیزل ۹G-TRONIC ۶۲۵,۰۰۰
GLE 350 D 4MATIC ۲۹۸۷ ۲۵۸ دیزل ۹G-TRONIC ۷۲۶,۰۰۰
GLE 350 D 4MATIC AMG ۲۹۸۷ ۲۵۸ دیزل ۹G-TRONIC ۷۴۳,۸۰۰
GLC 250 4MATIC ۱۹۹۱ ۲۱۱ بنزین ۹G-TRONIC ۳۳۵,۷۰۰
GLC 220 D 4MTIC ۲۱۴۳ ۱۷۰ دیزل ۹G-TRONIC ۴۱۲,۷۰۰
GLC 250 D 4MATIC ۲۱۴۳ ۲۰۴ دیزل ۹G-TRONIC ۴۶۹,۲۰۰